+38 (05745) 2-23-16     
+38 (057) 711-60-10     

Скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЛКМЗ" 14 червня 2012 р

До уваги акціонерів ПрАТ “ЛКМЗ” та засновників ТОВ “ЛКМЗ”!

Комісія з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419), що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 червня 2012 року об 11:00 годин за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, заводоуправління кім. № 313. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення цих зборів.

Порядок денний

1. Обрання лічильника голосів акціонерів (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

4. Затвердження звіту про наслідки обміну простих іменних акцій ПрАТ «ЛКМЗ», що припиняється шляхом перетворення у ТОВ «ЛКМЗ», на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «ЛКМЗ», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ЛКМЗ».

5. Затвердження звіту комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «ЛКМЗ».

6. Затвердження передавального акту (балансу) від ПрАТ «ЛКМЗ» до ТОВ «ЛКМЗ» станом на 13.06.2012р..

7. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення ПрАТ «ЛКМЗ» з подальшим скасуванням розміщення акцій та анулюванням свідоцтва про випуск акцій ПрАТ «ЛКМЗ».

Також Комісія з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лозівський ковальсько-механічний завод» повідомляє про скликання установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Лозівський ковальсько-механічний завод», які відбудуться 14 червня 2012 року об 12:00 годин за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, заводоуправління кім. № 313. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення установчих зборів одразу після завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ» за місцем проведення цих зборів.

Порядок денний

1. Обрання лічильника голосів засновників (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного установчих зборів ТОВ «ЛКМЗ».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення установчих зборів ТОВ «ЛКМЗ».

3. Обрання Голови та секретаря установчих зборів ТОВ «ЛКМЗ».

4. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Лозівський ковальсько-механічний завод», яке утворюється внаслідок припинення ПрАТ «ЛКМЗ» шляхом його перетворення та є повним правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків ПрАТ «ЛКМЗ».

5. Затвердження статутного капіталу, складу засновників (учасників) та розподіл часток між ними у статутному капіталі ТОВ «ЛКМЗ» з урахуванням результатів обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «ЛКМЗ», що припиняється шляхом перетворення, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ «ЛКМЗ», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ЛКМЗ».

6. Затвердження статуту ТОВ «ЛКМЗ».

7. Створення органів управління ТОВ «ЛКМЗ».

8. Обрання Генерального директора ТОВ «ЛКМЗ» та укладання з ним трудового контракту.

9. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації ТОВ «ЛКМЗ» та його установчих документів, а також припинення ПрАТ «ЛКМЗ» з подальшим скасуванням розміщення акцій та анулюванням свідоцтва про випуск акцій ПрАТ «ЛКМЗ».

Перелік акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «08» червня 2012 р. (за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, юридичний відділ, кім. № 308, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Москаль Павло Вікторович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (05745) 7-53-92

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на позачергових загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття позачергових загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення цих загальних зборів шляхом ознайомленні кожного з акціонерів товариства з протоколом про підсумки голосування від 14.06.2012р. під особистий підпис.

Голова комісії з прининення ПрАТ «ЛКМЗ»                   Черномаз Василь Іванович